Så mange slags frihet – hva er folkehøgskolens?

Per Fugelli hevder i kronikken "Egoisme forkledd som frihet" to slags frihetsforståelser i den pågående valgkampen, en blå og en rød. Hva er folkehøgskolens frihetsforståelse?

Ethvert samfunn må til en hver tid finne sin balanse mellom individ og fellesskap. Per Fugellis kronikk «Egoisme forkledd som frihet i dagens Aftenposten (18.8.2013: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Egoisme-forkledd-som-frihet-7282087.html#.UhCazGY4W70) er selvfølgelig forenklet og tabloidisert.

 

Likevel. Hva er folkehøgskolens syn på frihet, lurer jeg nok så ofte på. Det er ikke sikkert vi har en slik felles forståelse av frihet – en fasit – og ei heller skal ha det. Men vi deler vel i hvert fall en grunnleggende forståelse for at frihetsbegrepet må reflehkteres over, som et helt sentralt element i en demokratisk dannelse vi forhåpentligvis bidrar til hos den enkelte.

 

Les gjerne også vårt nye idéprogram (http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/712beefab609dd6ca3da375296b4cc03.pdf) og bidra med ditt frihetssyn på bloggen vår www.frilyntfolkehøgskole.no

Kalender