Særavtale i VIRKE på plass

Det er i dag oppnådd enighet mellom partene om ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolene tilknyttet VIRKE. Avtalen er i det aller vesentligste videreført fra tidligere avtal, med oppjustert godtgjøring for særskilt arbeidstid til minst kr 23 500 pr år.

8. januar var det forhandlinger om ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen mellom Virke og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene.

Sammenlignet med særavtalen vi har hatt siden 2011, er det kommet inn en ny setning som siste avsnitt under pkt 2.1. For øvrig er avtalen uendret. Den nye særavtalen gjelder fra 1. januar 2015.

Godtgjøring for særskilt arbeidstid i hel stilling er økt fra minst kr. 20.000 til

minst kr. 23 500 per år for perioden 1.1.2015 – 31.12.2017.

Den felles protokolltilførselen, som har fulgt protokollen siden 2007, er ikke med lenger.

 

Protokollen fra særavtaleforhandlingene, samt særavtalen er vedlagt

Kalender