Særavtalen er uendret for kommende skoleår

Den sentrale særavtalen mellom Virke og organisasjonene var opprinnelig ment å gjelde til og med skoleåret 2012-2013. Partene er imidlertid enige om å la den gjelde for ett skoleår til.

Det er ikke inngått noen ny sentral særavtale for lærerne, sier daglig leder i Folkehøgskoleforbundet, Knut Simble. – Derfor er det heller ingen spesiell grunn til å endre de lokale avtalene på den enkelte skole nå ved skolestart. Sammen med Utdanningsforbundet og NKF har vi nylig hatt et avklarende møte med Virke der dette er slått fast. En e-post tidlig i sommer til rektorene fra en av Virkes forhandlere kunne oppfattes som om den sentrale avtalen var endret, og at de lokale avtalene dermed var blitt ugyldige og måtte «revideres». – Som svar på dette sendte organisasjonene et informasjonsskriv til de tillitsvalgte, med kopi til skolene, der vi klargjorde vårt syn. Vi er selvsagt glade for at Virke bekrefter at tariffsituasjonen ikke er endret, sier Tor Grønvik. Protokollen mellom Virke og organisasjonene fra januar i år var ingen ny avtale, men avklarte en tolkningstvist om undervisningsrammen av årsverket, og presiserte at den er uendret, 637 ganger 45 minutter. Les organisasjonenes tariffinformasjon fra 1. juli her.

Kalender