Særavtalen for det pedagogiske personalet i Folkehøgskolen

Sosialpedagogisk arbeid/tilsyn - særavtale.
Det har vært forhandlinger med HSH om ny særavtale for det pedagogiske personalet. En har ikke kommet til enighet og forhandlingene om ny avtale kan nå bli tatt inn i forhandlingene om ny hovedtariffavtale.

Se vedlegg

Kalender