Særavtalen

Fortsatt fastlåst konflikt med HSH om særavtalen. 
Forsøkene på å forhandle fram en ny særavtale for folkehøgskolene i forbindelse med hovedtarifforhandlingene mislyktes.

I forbindelse med hovedtariffforhandlingene 16. og 17. juni, ble det gjort et nytt forsøk på å forhandle fram en ny særavtale med HSH for undervisningspersonalet i folkehøgskolen. Partene kom ikke nærmere hverandre, og konflikten virker mer fastlåst. Dermed er det uenighetsprotokollen fra 2. juni som fortsatt gjelder.Det innebærer at den gamle avtalen lever videre på ettervirkning. Den forutsetter blant annet at skolene inngår ny lokal særavtale for hvert skoleår, til forskjell fra organisasjonenes krav til ny avtale, som var at lokale særavtaler lever videre til neste skoleår, hvis ikke en av de lokale partene ber om reforhandling.

Folkehøgskoleorganisasjonenes krav var at kompensasjon for ulaglelig arbeidstid skulle indeksreguleres – fra kr. 17.400 til kr. 19.000. Når HSH ikke kunne imøtekomme dette kravet uten å tilby noe til gjengjeld var det ikke mulig for oss å inngå en ny avtale.

Tor Grønvik, daglig leder i NKF, har vært vår representant i disse forhandlingene.

Kalender