Selvevalueringskonferansen 2018 med vekt på psykisk helse og forholdet mellom verdigrunnlag og praksis

Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til erfaringsutveksling og faglig påfyll, den 16. februar 2018. Dette er et møtested for dere som har ansvar for skolens selvevalueringsarbeid. Vår intensjon er at dere får møte representanter fra andre skoler som arbeider med det samme tema som dere gjør og får relevant faglig påfyll.

Vi inviterer i år spesielt skoler som arbeider innenfor to hovedtema:
• Livsmot, mestring, psykisk helse
• Forholdet mellom verdigrunnlag, praksis og formål
Alle skoler er selvfølgelig velkommen uansett tema for selvevaluering. Husk å skriv inn tema i påmeldingslenken. Vi setter sammen arbeidsgrupper ut fra beslektede tema.

Program 16. februar:
• 10.00-10.15: Velkommen
• 1015-1100: Generelle tendenser og erfaringer fra selvevalueringsarbeidet de siste årene
• 1100-1115: Kaffe, frukt etc.
• 1115-1230: Arbeid i grupper ut fra sammenfallende tema (som f.eks. Livsmot og mestring, praksisbrua osv)
• 1230-1315: Lunsj
• 1315-15.15: Utfordringer og muligheter ved å forske i egen praksis
• 1515-1530: Kaffe, frukt etc.
• 1530-1630: Veien videre

Påmelding via denne lenken
NB! Påmeldingsfrist er innen 15. januar 2018.

Generell info:
Pris: 1698 NOK (inkl. lunsj og boka «Gjort, lært, lurt»)
Sted: Folkehøgskolekontoret, Oslo / Best Western Karl Johan

Vi gjennomfører kurset med 10 deltakere eller mer.
Ta kontakt med Marie Wiland – marie@ikf.no (NKF) eller Sindre Vinje – sindre@folkehogskole.no (Folkehøgskoleforbundet) ved ev. spørsmål.

Kalender