Selvevalueringskonferansen populær – flytter til Karl Johan Hotell

Selvevalueringskonferansen 2015 gjennomføres tirsdag 27. og onsdag 28. januar i Oslo. På grunn av mange påmeldte er konferansen flyttet fra egne lokaler på Folkehøgskolekontoret til Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johansgt. 33. Programmet onsdagen er også lettere justert på grunn av den politiske markeringen mot regjeringens forslag om liberalisering av Arbeidsmiljøloven.

Programmet er som følger:

NB! Programmet på onsdag er noe endret grunnet politisk markering vedr. arbeidsmiljøloven, kl 14-16, onsdag.

 

27. januar (tirsdag)

 • 1000          Velkommen
 • 1000-1030 Selvevaluering – hva, hvordan og hvorfor? (v/Odd Haddal og Odd Arild Netland)
 • 1030-1200 Selvevaluering i folkehøgskolen – en gave til skoleslaget?  
                   (v/Bjørg Herberg Gloppen, Høgskolen i Hedmark)  
 • 1200-1300 Lunch 
 • 1300-1345 Presentasjon av selvevalueringsprosjektet 2013-2014; Hovedfunn.
                   (v/Sindre Vinje og Odd Haddal)
 • 1400-1530 Skolebasert vurdering – et blikk utenfra
                   (v/Inge Vinje, Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
 • 1530-1545 Kake, frukt, kaffe te etc.
 • 1545-1645 Noen skoler presenterer sitt selvevalueringsarbeid
 • 1645-1800 Erfaringsutveksling – skolene/deltakerne

 

NB! Middag på egen hånd, eller i fellesskap for de som ønsker (Sindre og Odd booker restaurant). 

 

28. januar (onsdag)

 • 0900-0915 Morgensamling
 • 0915-1015 Skolebasert vurdering – et blikk utenfra, del 2
                   (v/ Inge Vinje, Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
 • 1030-1200 Workshop 1 – Forslag til aktiviteter og metode på egen skole,      
                   Workshop 2 – Utvikle verktøy for selvevalueringen
 • 1200-1300 Lunch
 • 1300-1345 Workshop fortsetter
 • 1345-1400 Avslutning og veien videre

 

Med forbehold om endringer

 

 

NB! Forberedelse til konferansen

En nyttig forberedelse til konferansen kan være at hver skole skriver ned et kort sammenfatning av fjorårets selvevaluering, maks én A4-side. Denne tas med til konferansen.

 

Sammenfatningen kan inneholde emner som tema/spørsmål, litt om elevenes bidrag, litt om personalets bidrag, kvalitetssikring (fx hvor fornøyde elevene var, hvilke kurs personalet deltok på, om det var avvik fra det elevene forventet, osv.), kvalitetsutvikling (hvordan var prosessen, hva var de viktigste funnene, osv.) og tiltak (hvor skal skolen sette inn tiltak? Er det bestemt hva som bør gjøres?)

 

Dette er å selvsagt frivillig å lage dette sammendraget, men de som gjør det, får trolig mer ut av erfaringsdelingen under konferansen.

 

 

Mbh Odd (NKF) og Sindre (Folkehøgskoleforbundet)

Kalender