Seniorlaget er nå formelt lokallag av Folkehøgskoleforbundet

På seniorlagets årsmøte 11. juni i år ble seniorlaget formelt lokallag i Folkehøgskoleforbundet. Vi ønsker seniorlaget velkommen i fellesskapet.

Mildrid Nesheim er valgt til ny leder av seniorlaget etter Bjørg Myksvoll Garvik, som ble behørig takket for hennes innsats som lagets leder gjennom de seneste årene.

Seniorlaget hadde i år lagt sitt årlige treff til Trøndertun folkehøgskole på Melhus. Det var lagt opp til et rikt og variert program med både foredrag, ekskursjoner, sang og dans.

Leder av Folkehøgskoleforbundet Øyvind Brandt deltok på festmiddagen og hilste til forsamlingen.

Kalender