Siste møte for Live Hokstad i Folkehøgskolerådet

Folkehøgskolerådet hadde møte på Danvik folkehøgskole i 10. mars. Live Hokstad går av som leder Folkehøgskoleforbundet i juni, derfor var dette hennes siste møte i rådet. Det var leder Gunnar Birkeland som takket henne for hennes brennende engasjement i Folkehøgskolerådet til det beste for hele folkehøgskolelandskapet og sa at han hadde satt stor pris på hennes klare meninger.
Kalender