Sluttrapport fra dannelsesutvalget for høyere utdanning

Nå foreligger sluttrapporten for dannelsesutvalget for høyere utdanning. Den er et spennende bidrag til danningsdebatten - og hvordan høyskoler og universitet kan gjennvinne dannelsesprosessene.
Den konkludere ikke men overlater til interessegrupper å bruke matrerialet til videre utvikling av utdanningsprogrammene.
 

Her følger sluttdokumentet i sin helhet.

Kalender