Søknadsfrist forlenget til 15.6. Ny og gratis nordisk etterutdanning i kunnskap for bærekraftig utvikling – noe for deg?

Er du lærer på folkehøgskole, pedagogisk tilrettelegger i et studieforbund eller i en organisasjon som setter utdanning for bærekraftig utvikling på agendaen? Da kan denne utdanningen være midt i blinken for deg.

Utdanningen er gratis og vil gå over ett år i 2014-15 med fire obligatoriske samlinger fordelt på Norge, Finland, Sverige og Danmark og gir 15 studiepoeng.

Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL, har gjennom flere år arbeidet for å synliggjøre behovet for kunnskap om bærekraftig utvikling. En ressursgruppe, der internasjonal sekretær i Folkehøgskoleforbundet også deltar, har på grunnlag av det arbeidet utviklet en etterutdanningsmodell som Nordisk Ministerråd ønsker å gjennomføre fra høsten 2014. For de som får muligheten til å delta, vil det bety en unik sjanse til å få en meget aktuell og framtidsrettet kompetanse.

Målet med utdanningen er å gi studieforbund, frivillige organisasjoner, folkehøgskoler og andre spesielt interesserte et kunnskapsverktøy som skal bidra til forståelse for de utfordringene vi som lokale, regionale og globale samfunn står overfor.

Utdanningen skal gi kunnskap om gode løsninger og muligheter. Ønsket er at den skal bidra til å forme et samfunn som har mot til å gjøre endringer til beste for seg selv og de neste generasjonene.

Max deltakerantall er 20 stk fordelt på de nordiske landene. Dvs. det er plass til ca. fem deltakere fra Norge, hvor av en eller flere fra folkehøgskolene. Utdanningen er gratis. Deltaker/skole betaler kun reisekostnadene og tiden som går med til studiene.

Prosjektansvarlige er Voksenopplæringsforbundet, Stiftelsen Idébanken og Yrkeshögskolen Novia. Studiet er utarbeidet i samarbeid med en tverrsektoriell, nordisk ressursgruppe.

Du finner mer informasjon om utdanningen, bakgrunn, krav og søknadsskjema her: http://www.nordvux.net/hallbar-utveckling  Vær obs på kort søknadsfrist (6. juni).

Kalender