Solidaritetsfondet

I 1999 vedtok Landsmøtet å opprette et fond til støtte for frilynt folkehøgskoles internasjonale solidaritetsprosjekter. Fondet bygges opp av et 0,05 % påslag på medlemskontingenten. Styret har gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning: Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildeling av midler fra Solidaritetsfondet. Bildet er fra Skjeberg Folkehøyskoles solidaritetsprosjekt i Lusaka.

Årets utlysning fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er på kr. 100.000,-. Våre medlemmer bidrar slik hvert år til frilynte folkehøgskolers internasjonale solidaritetsprosjekter. Forrige tildeling ble fordelt på solidaritetsprosjekter i regi av Elverum, Jæren, Møre, Skjeberg og Toneheim. Innen mars vil vi få rapport fra disse om hvordan midlene er benyttet.

Som eksempel på hva fondet har støttet kan vi fortelle om Skjeberg Folkehøyskole, som siden 2010 har samarbeidet med sin lokale Lions Club om opprettelse, utvikling og drift av «The BUSA – Skjeberg Youth Development center» i Lusaka – Zambia. Sveinung Finden skriver om prosjektet:

Linja Sportsjournalistikk og idrett ved Skjeberg Folkehøyskole har sidan 2007 gjennomført ein årleg studietur og danningsreise til Zambia. Elevane skal studere korleis idrett kan brukast som metode for å auke barn og unges livskvalitet og framtidshåp. I Zambia jobbar derfor elevane saman med idrettsorganisasjonane «Bauleni United Sport Academy» (BUSA), og «Africa on the Ball – Kalingalinga». Begge desse har som hovudidé å bruke fotballens og idrettens popularitet til å hjelpe dei fattigaste og mest vanskelegstilte barna og unge (5-23 år) gjennom idrettsaktiviteter og såkalla «Life Skills Program». Under opphaldet i Lusaka jobbar elevene frå Skjeberg med å halde treningar i fotball og håndball og arrangere turneringar, samtidig som dei deltek i undervisning i kolerabekjempelse, HIV/AIDS-forebygging, rettar for jenter, motivasjon for skulegang mm. Kalingalinga, tilhaldsstaden til «Africa on the Ball», er ein typisk fattig «community» i utkanten av Lusaka, hovudstaden i Zambia.

Les årets utlysning her.

Kalender