Solidaritetsfondet har fordelt 100 000 kroner

Styret vedtok i desember at Solidaritetsfondet tilgodeser Jæren, Sogndal (NOSAG) Skjeberg, Elverum og Sund folkehøgskoler med tilsammen 100 000 kroner til solidaritetsprosjekter. Det ble utlyst kr 90 000,- fra Solidaritetsfondet for 2015. Innen fristen 1. desember kom det inn søknader for til sammen kr 216000,-.

Tildelingen fordeler seg med kr 10 000,- til Sogndal (NOSAG), hver kr 20 000,- til Jæren og Skjeberg og kr 25 000,- hver til Elverum og Sund folkehøgskoler. 

Samtidig vedtok styret å fremme forslag overfor kommende landsmøtet om at styret kan gi utfyllende prioriteringer ved utlysning av midler fra fondet og at rapportering av bruken av midlene skjerpes. Videre besluttet styret at utlysning med eventuelle prioriteringer i tilfelle må komme tidligere slik at skolene rekker å forholde seg til disse.

Kalender