90 000 lyst ut i midler fra Solidaritetsfondet

Det er i rundskriv fra Folkehøgskoleforbundet lyst ut inntil 90 000,- i midler til støtte til solidaritetsprosjekter neste år.

Midlene er lyst ut via rundskriv til skolene og lokallagslederne/tillitsvalgte. Søknadsfristen er satt til 18. januar 2019.

Se utlysning og vedtektene som vedlegg her under:

Kalender