Solidaritetsfondet til NF delte ut 131 000 kr

I styremøtet i desember delte NF ut totalt kr 131 000 kr til fire solidaritetsprosjekter. NF lyste i høst ut kr 100 000 i midler det kunne søkes om til internasjonale solidaritetsprosjekter. Ved fristens utløp var det i alt mottatt fem søknader med en samlet søknadssum på over kr 200 000.  

Folkehøgskolenes felles bistandsorganisasjon InterFolk mottar kr 75 000, til støtte for småbøndenes folkehøgskole i Guatemala og tre andre prosjekter, hvor av to er søkt om NORAD-støtte for. NOSAG, støttekomité for The Abrahams Center in Gaza, mottar kr 30 000. Jæren folkehøgskule mottar kr 20 000 til deres Nablusprosjekt. Og endelig Follo Folkehøgskole får kr 6000 til en skoleplass på Sri Lanka. Styret fant dermed rom for å gå ut over utlyst ramme for årets tildelinger.

Kalender