SOLIDARITETSFONDET

NF vil minne om at søknadsfristen mht solidaritesfondet er 1. desember. Alle NF medlemmene betaler hvert år inn en liten del av sin medlemskontingent til dette fondet. Det utdeles midler på rundt kr. 100.000 hvert år.
Bildet er henter fra "Småbøndenes Folkehøgskole" i Kabawil i Guatamala.
 

Kalender