Sommernummeret av Folkehøgskolen er klart !

Et fyldig nummer på 40 sider med aktuelt stoff fra folkehøgskolemiljøet er nå klar for utsendelse til medlemmer og skoler. Her kan du ta en lite tyvtitt av bladet om du vil.

Våre redaktører Øyvind Krabberud og Marte Fougner Hjort er nå klar med sitt tredje nummeret av NFs medlemsblad Folkehøgskolen. Se vedlegg

Kalender