Sosiale medier: Det er ikke mennesket som forandret seg men tidligere begrensninger i teknologien som blir borte

Dette sier Ida Aalen i sitt innledende foredrag på kurset Sosiale medier i folkehøgskolen. Ida har forfattet boken "En kort bok om sosiale medier". Kurset som arrangeres i Oslo i dag 26. februar, er starten på et prosjekt om pedagogisk bruk av sosiale medier i folkehøgskolen. 

Kurset samler neste 30 deltakere fra 15 folkehøgskoler. Gjennom dagen skal det blant annet arbeides med fire tema, sosiale medier i undervisningen, sosiale mediers mulighet for å fremme demokratisk deltakelse og allemnndanning, sosiale medier og elevenes framtid og endelig hvordan forandrer sosiale medier folkehøgskolen?

Kurset og prosjektet videre skal benytte ulike sosiale medier i prosessen fram mot et slags grunnlagsdokuemnt for sosiale medier i folkehøgskolen. Du kan blant annet følge noe med på twitter.com #somefo (sosiale medier i folkehøgskolen).

Kalender