Spennende nordisk vårkonferanse om folkehøgskolen i samtiden – for framtiden

Tittelen på konferansen er folkehøgskolens i samtiden – for framtiden. Hovedfokus vil være på de spesielle didaktiske/pedagogiske tilnærmingene vi har i de nordiske folkehøgskolene, spesielt i forhold til demokratisk danning og bærekraft. Programmet er lagt opp med en veksling mellom forelesninger/innlegg, praktiske eksempler, samtaler og workshops ledet av hvert av de nordiske landene.

Nordisk folkehøgskoleråd inviterer til vårkonferansen 2015:
Folkehøgskolen i samtiden – for framtiden
15. og 16. april 2015, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige

 

Folkehøgskolen i samtiden – for framtiden

Tittelen på konferansen er folkehøgskolens i samtiden – for framtiden. Hovedfokus vil være på de spesielle didaktiske/pedagogiske tilnærmingene vi har i de nordiske folkehøgskolene, spesielt i forhold til demokratisk danning og bærekraft.

Programmet er lagt opp med en veksling mellom forelesninger/innlegg, praktiske eksempler, samtaler og workshops ledet av hvert av de nordiske landene.

 

Danmark bidrar med «Finnes det en folkehøgskolepedagogikk?» basert på kommende bok om dette.
Norge bidrar med «Ungdomsforskere» – om aksjonslæring og aksjonsforskning innen bærekraft.
Sverige bidrar med Verdensborgeren som danningsideal («Danandet av värdsmedborgare»).
Finland bidrar med refleksjoner og kommentarer fra Community based learning.

Innleggene følges opp av eksempler, samtaler og otte spennende konkrete workshop.

 

Vi viser i øvrig til vedlagte program.

 

Pris for kost og losji

Fra lunsj 15. til lunsj 16. april er sammenlagt SEK 1.600,- (evt. 1 375,- avhengig av type rom) Losji kan også bookes på Hotell Fars Hatt i Kungälv, til litt høyere pris). Ingen konferanseavgift.

Påmelding
Påmelding direkte til Nordiska folkhögskolan: http://goo.gl/0ormzJ

Kalender