Status for særavtaler og vårens forhandlinger om nye tariffavtaler

Denne våren forhandles det nye tariffavtaler på både KS og Virke-områdene. KS-tariffavtale er ferdigforhandlet mens tariff-forhandlingen på Virkeområdet starter torsdag 12. juni. Særavtalene for lærere i folkehøgskolene er ikke reforhandlet på noen av de to avtaleområdene.

Sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet får daglig henvendelser fra medlemmer med spørsmål om særavtalene og tarifforhandlingsresultatet på KS området og Virke-området.

 

For ansatte på folkehøgskolene i KS-området

Hovedtariffavtalen i KS-området er forhandlet ferdig og er nå til utravstemning. Lønnsreguleringene i denne avtalen vil gjelde for alle ansatte i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler. Vi vil sende ut informasjon om dette etter at uravstemningen er avsluttet 17. juni.

Særavtalen (arbeidstidsavtalen) for skoleverket gjelder ikke for folkehøgskolene. Det vil bli egne forhandlinger om arbeidstidsavtalen for folkehøgskolene på KS området. Vi vet ikke når dette vil bli, men antar det vil skje i løpet av høsten.

 

For ansatte på folkehøgskolene i Virkeområdet

Tariffavtaleforhandlingene(lønnsforhandlingene) for Virke-området starter 12. juni. Vi vil så snart det foreligger resultat sende ut informasjon om dette.

Vi kan ikke si når det blir forhandlinger om ny arbeidstidsavtale for Virke-området, men antar det vil skje i løpet av høsten. Det er sendt ut rundskriv til skolene og tillitsvalgte om at arbeidstidsavtalen fra 2011 på Virke-området gjelder også for skoleåret 2014/2015.

Kalender