Stor skolepolitisk konferanse på Nansenskolen i mai

Tvang og kontroll, tester og telling. Skolehverdagen i norsk skole er blitt invadert av produksjonskrav, rapporter og evalueringer. New Public Management-ideologien vinner fram, og på vikende front kjemper rektorene for sin rett til å uttale seg og lærerne for å få mulighet til å bruke kreftene på elevene og deres beste. Skolepolitiske spørsmål av største viktighet står på agendaen når Nansenskolen inviterer til stor skolepolitisk konferanse 20.-22. mai i år. Skolen ønsker alle som brenner for norsk skole velkommen: lærere og foreldre, utdanningspolitikere og skoleeiere.

Skolepolitisk paneldebatt

Torsdag kveld kl 19.00 til 20.30 blir det paneldebatt om Hva bør gjøres med den norske skolen? Få sektorer i det norske samfunnet har vært gjennom flere reformer enn skolen. Likevel stønnes det høylytt fra lærerværelser landet over, om et testregime og et skjemavelde med stadig voksende rapporteringskrav. Trenger vi nok en reform for å få den norske skolen på rett kjøl? Og hvordan skape «den gode lærer», som alle partier synes å lete etter.

 

I panelet stiller:

Marianne Aasen (AP)
medlem (og tidligere leder) av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og skolepolitisk talsperson for SP

Anne Tingelstad Wøien (SV)
nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og skolepolitisk talsperson for SV

Odd Einar Dørum (V)

tidligere medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Kalender