Streiken opptrappes

Streiken opptrappes fra onsdag 2. juni.
11.200 nye tas ut i streik.

UNIO kommenterer saken på Utdanningforbundets hjemmeside.

Kalender