Studie i folkehøgskolepedagogikk

Et sikkert vårtegn er at du nå kan søke opptak!

Jobber du i folkehøgskole og ønsker mer kunnskap om pedagogikk? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk eller formell undervisningskompetanse? USN tilbyr 30 studiepoeng i folkehøgskolepedagogikk, med mulighet for å søke innpass på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

 

Mer informasjon i vedleggene.

Kalender