Foto: Tine Poppe, USN

Studie i Folkehøgskolepedagogikk

Nå er det igjen mulig å søke seg til studiet i Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Jobber du i folkehøgskolen, men mangler formell undervisningskompetanse? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk? Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr for skoleåret 2022/2023 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktiskpedagogisk utdanning (PPU), for å kvalifisere til å undervise.

Emnene er spesielt tilpasset deg som jobber i folkehøgskolen. Studiet tar opp tema som folkehøgskolens historie, demokratisk dannelse, utdanning for
bærekraftig utvikling og sosialpedagogikk.

Studiet er deltid og samlingsbasert, og kan kombineres med jobb.

Studiet tilbys av Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Kolkehøgskolelag.

Se vedlagte studiebeskrivelse eller les mer på studiets nettside.

 

Foto: Tine Poppe, USN

Kalender