Studium i folkehøgskolepedagogikk

Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge (USN), utarbeidet i samarbeid mellom FHF, NKF og USN. Studiet er skreddersydd for deg som jobber i folkehøgskolen, og gir innsikt i folkehøgskolepedagogikk, og kan være første skritt på veien mot formell undervisningskompetanse.

USN tilbyr 30 studiepoeng (stp.) i Folkehøgskolepedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Emnene og gjennomføringen er spesielt tilpasset deg som jobber i folkehøgskolen. Det første året med særlig fokus på folkehøgskolepedagogikk er et betal-studium. Ønsker du å ta en fullverdig PPU (60 stp.), søker du videre opptak ved USN neste studieår og får Folkehøgskolepedagogikk, 30 stp., innpasset.

Opptak gis til søkere på to nivåer:

  1. Studenter med bachelor i formings- eller idrettsfag (med gjennomsnittskarakter på minst C), eller med gjennomført masterstudium, kan søke opptak til begge delene av studiet, og får etter eksamen en fullverdig PPU tilsvarende 60 stp.
  2. Studenter med studiekompetanse kan tas opp til det første året med Folkehøgskolepedagogikk og får 30 for gjennomført studium.

 

Studiestipend: FHF og NKF tilbyr alle sine medlemmer, som gjennomfører dette studiet, en støtte på

5.000 kroner, forutsatt at medlemmet ikke har fått dekket hele studieavgiften av sin arbeidsgiver.

Praktisk og økonomisk tilrettelegging:

Vi anbefaler at ansatte som ønsker å gjennomføre dette studiet får anledning til det, og at skolene bidrar så godt de kan med tilrettelegging av undervisningsåret og økonomisk støtte til studieavgiften.

 

Søknadsfrist 1. mai 2020. Les mer på vedlagte informasjonsskriv, og søk studiet her:

https://www.usn.no/usn/no/folkehogskolepedagogikk/

Kalender