Styrekurs for elevrepresentanter

Onsdag 25. november arrangerte Folkehøgskoleforbundet styrekurs for elevrepresentanter i folkehøgskolen. Det ble kjørt som webinar på Zoom med til sammen 26 deltakere fra både frilynte og kristelige skoler.

Oppgaven som elevrepresentant i styret er viktig, og vi har gledet oss til å møte de unge styrerepresentantene til dette kurset, understreker Live Hokstad – leder i Folkehøgskoleforbundet.

Advokat Bjørn Bråthen hadde et trekvarters grundig innlegg om styret og styremedlemmets ansvar og plikter.

Live Hokstad formidlet glimt fra folkehøgskolens ide og historie og hvordan skoleslaget er organisert.

Generalsekretær Angelina Christiansen snakket om sentrale rammer for drift av folkehøgskoler.

-Lov om folkehøgskole med forskrifter

– Økonomi og tilskuddsmodell

– Styret som arbeidsgiver

Det var mulighet for spørsmål og kommentarer fra deltakerne. Elevrepresentantene har samme rettigheter og plikter som ordinære styrerepresentanter og har en viktig jobb som det er avgjørende å utføre så ansvarlig og godt som mulig. Dette var garantert et nyttig kurs å ha med seg videre i styrearbeidet.

ØK

Kalender