Fem personer sitter med ryggen til og stirrer ut på en solnedgang over havet.

Takk for 2021

Folkehøgskoleforbundet vil takke alle medlemmer, tilsette og samarbeidspartnarar for året vi har lagt bak oss!
Det har stilt store krav til skulane og den einskilde medarbeidar om å tilpasse seg og finne kreative løysingar i eit uføreseieleg landskap.

Vi har i 2021 vedtatt eit nytt ide- og prinsipprogram som skal stake ut vegen framover. Arbeidet med å skape ein god folkehøgskule blir aldri eit avslutta prosjekt, men er eit kontinuerleg arbeid. Det overordna er å dra nytte av folkehøgskulen sitt unike fleirstemte læringslandskap til å skape ein skule der det historisk-poetiske knyter band til historia og utfordrar den einskilde sin danningsprosess.

Vi ser fram til eit spennande år med stadig nye møteplassar i kvardagen for elevar og tilsette. Vi vil arbeide for at folkehøgskulen sin pedagogikk og ideologi på eit stort spekter av læringsarenaer, bidrar til å skape magi i møtet mellom menneske.

Godt nytt år!
Foto: Møre folkehøgskole
Kalender