Tid for påmelding til junimøtet og samling praktisk personale

Det går fort mot skoleavslutning og etterarbeidsuke. Vi viser til tidligere utsendt invitasjon når vi her tillater oss å minne om at Namdals folkehøgskole og Folkehøgskoleforbundet inviterer til et innholdsrikt, spennende og nødvendig junimøte for lærere og andre tilsatte eller tidligere tilsatte i folkehøgskolen. Samtidig inviteres det til samling praktisk personale. Folkehøgskolen utfordres utenfra og innenfra. Alle vi som har vårt daglige arbeid i folkehøgskolen, sammen med elevene, utgjør folkehøgskolen. Dermed er det kun oss, sammen, som kan utvikle skoleslaget videre. Vi er avhengige av å møtes – for påfyll, refleksjon, inspirasjon – og for å ha det kjekt i lag med andre folkehøgskolevenner.

Tid for påmelding til junimøtet og samling praktisk personale
Namdals folkehøgskole, 2. -5. juni 2014

Det går fort mot skoleavslutning og etterarbeidsuke. Vi viser til tidligere utsendt invitasjon når vi her tillater oss å minne om at Namdals folkehøgskole og Folkehøgskoleforbundet inviterer til et innholdsrikt, spennende og nødvendig junimøte for lærere og andre tilsatte eller tidligere tilsatte i folkehøgskolen. Samtidig inviteres det til samling praktisk personale.

Folkehøgskolen utfordres utenfra og innenfra. Alle vi som har vårt daglige arbeid i folkehøgskolen, sammen med elevene, utgjør folkehøgskolen. Dermed er det kun oss, sammen, som kan utvikle skoleslaget videre. Vi er avhengige av å møtes – for påfyll, refleksjon, inspirasjon – og for å ha det kjekt i lag med andre folkehøgskolevenner.

 

Litt om innholdet

Hans Olav Hygen er klimaforsker og vil gi oss et oppdatert og helhetlig bilde av hva som egentlig foregår med klimaet. Mette Øyås Madsen fra Brandbjerg højskole i Danmark vil holde en workshop om narrativ veiledning – en metode hun presenterte på Nordisk Vårkonferanse i fjor. Vi skal rette blikket mot frilynt folkehøgskoles kjerne og framtid, og vi tar et blikk på vår egen historie ved Arild Mikkelsen – i anledning 150 års jubileet for frilynt folkehøgskole i Norge.

For de ulike yrkesgruppene innenfor praktisk personale blir det både spesifikt faglige og mer generelle tema, med tid til erfaringsutveksling i egne samlinger. «Det gode vertskap» vil også tas opp og det blir tur til Friskgården i Grong med tema «Livsglede – Motivasjon – Arbeidsglede».

Nye tider utfordrer også arbeidstidsordninger, og vi har satt av tid til å reflektere sammen omkring dette temaet. I tillegg blir det kulturelle innslag; bokbad med forfatter Solveig Vidarsdotter, og foredrag fra skuespiller Magne Olav Brevik om Undset, Falkberget og Duun.

  

OBS: to forskjellige programmer

Også i år arrangeres junimøtet og samling for praktisk personale parallelt. Det gir oss mange muligheter og fordeler: Med samlede ressurser får vi til mer, blir flere og kan ha flere valgmuligheter i de to programmene. Og det blir mer sosialt!

 

Vær oppmerksom på at det er sendt ut to programmer for samlingen på Namdals folkehøgskole, ett som gjelder junimøtet, og ett for samling for praktisk personale. Begge programmer legges ved her.   

 

Økonomi

Det er ingen kursavgift da Folkehøgskoleforbundet betaler programinnholdet på Namdals folkehøgskole. Oppholdsutgiftene er satt til kr 3200,- for hele samlingen, alt inkludert.

For øvrig viser vi til tidligere utsendt informasjon.


Påmelding
Meld på i dag eller så snart som råd til
kontor@namdals.fhs.no  

Midt på 2000-tallet gikk Folkehøgskoleforbundet over til toårige landsmøteperioder. Da ønsket vi samtidig å sikre en inspirerende nasjonal møteplass også de årene det ikke er landsmøte – som i år. På junimøtet og samling for praktisk personale er det plass til alle de kjekke tingene. I tillegg har vi mye å snakke om. Vi håper derfor at vi blir mange som samles på Namdals folkehøgskole, midt i spennende Nord-Trøndelag.

 

Vi gleder oss til noen gode sommerdager sammen med deg og andre folkehøgskolekolleger og -venner, i Grong 2. til 5. juni!

Med beste hilsen

Øyvind Brandt           Knut Simble
leder                        generalsekretær

Vedlegg: (Sjekk også www.folkehøgskoleforbundet.no )           

– Junimøtet 2014, informasjon og program
(finnes også her:
http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/768874b64de0dbdfb110bc4d6a251348.pdf )

– Samling praktisk personale, informasjon og program
(finnes også her:
http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/768874b64de0dbdfb110bc4d6a251348.pdf )

Kalender