Tilitsmannskurset på Gardermoen 24. – 26 september

NF arrangerte sammen med NKF kurs for tillitsvalgte på Gardermoen 24. og 26. september. 32 tilitsvalgte fra NF fikk grundig innføring i ulike viktige emner vedr. ny hovedoverenskomst for utdanning og lokale forhandlinger.

Programmet viser de ulike emnene som ble tatt opp på kurset

 

Program:

                 

                  

Forkurset 24.-25.09.2008

                  

Onsdag 24.09:

                   16.00:Velkommen og presentasjon!

                        Kort om organisasjonsstrukturet i norsk folkehøgskole og

                        om forholdet til HSH og Utdanningsforbundet v/Knut

                        Simble, daglig leder i NF

                        16.45: Min rolle som ny tillitsvalgt v/Arvid Kopperdal,

                        organisasjonskonsulent i NKF

                        17.30:Kaffe

                        18.00:Handboka – en ressurs for de tillitsvalgte.

                        Presentasjon og 2-3 aktuelle eksempler på bruk av boka. 

                        Gruppearbeid og plenum.

                        20.00 Middag

 

                 

Torsdag 25.09:

                        08.00:Frokost

                        08.45:Morgensamling

                        09.00:Aktuelt, spørsmålstime (til ca. 10.00)            

                                                                                 

                                             

 

                  

Hovedkurset 25.-26.09.2008

 

                        10.30:  Hovedkurset starter. Velkommen og presentasjon.

                        10.45: Landsoverenskomst for utdanning 2008-2010 på

                        HSH-området v/Aksel Botnen, rådgiver, HSH

                        12.00:Tilsettinger og oppsigelser v/Leon Haugsbø, leder

                        i NKF

                        12.30:Lunsj

                        13.30:Aktuelle spørsmålsstillinger om lønn- og

                        arbeidsvilkår i skolehverdagen. Innledning og

                        gruppearbeid.

                        15.30:Kaffe

                        16.00:Om lokal særavtale for undervisningspersonale

                        v/Tor Grønvik, daglig leder i NKF

                        17.30:Særmøte for NKFs/NFs tillitsvalgte

                        20.00:Middag

 

    Fredag 26.09:

                        08.00:  Frokost

                        08.45:Morgensamling

                        09.00:Pensjon v/Hans Erik Pettersen, forhandlingssjef i

                        Utdanningsforbundet                                      

                             

                        10.30:Kaffe

                        11.00:Om lokale lønnsforhandlinger 2008

                        12.30:Lunsj

                        13.30:Om lokale lønnsforhandlinger 2008, forts

                        14.30:Oppsummering

                        15.00:Avslutning

  

      

       

Kalender