Tillitsvalgtkonferansen 2013 i september på Sanner Hotell

Folkehøgskoleforbundet inviterer også i år til tillitsvalgtkonferanse. Konferansen starter med lunsj tirsdag 24. september kl. 12.30. Fellestransport/buss fra Gardermoen kl. 11.15. Det blir også i år forkurs for nye tillitsvalgte 23.-24. september.

Temaer på konferansen:

-Litt bedre møter – om det å være møteleder i lokallaget

-På hvilke områder, og i hvilke saker, skal/bør tillitsvalgt 
 og arbeidsgiver samarbeide på en folkehøgskole?

-Evaluering av lokale lønnsforhandlinger 2012

-Lovforståelse knyttet til foreldrepermisjon

-Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

-Særmøter for Folkehøgskoleforbundet og NKF

 

Konferansen avsluttes med lunsj kl. 12.30 torsdag 26. september. 
Fellestransport/buss til Gardermoen kl. 13.10

 

Meld deg på her 

eller til: fhf@folkehogskole.no eller på tlf 23 47 43 00 ved Marianne

Påmeldingsfrist: 10. september

Kalender