Tillitsvalgtkonferansen 2016 blir viktig

Tillitsvalgtkonferansen er alltid viktig. Det er hovedarenaen de tillitsvalgte har for oppdatering i tillitsvalgtrsarbeidet. Årets konferanse kan fort bli mer interessant enn vi håper i og med det for tiden er brudd i forhandlingene med Virke om pensjon i ny tariffavtale. Oppgjøret går nå til mekling.

Tillitsvalgtkonferansen 2016 er i dagene 20. til 22. september på Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Tradisjonene tro, arrangeres det kurs for nye tillitsvalgte dagen før, 19.-20. september.

 

Påmelding

Kalender