Tillitsvalgtkonferansen – årets viktigste arena for tillitsvalgte

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 19. – 21. september 2017. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 18. september. Dette er årets viktigste arena for tillitsvalgte, hvor en rekke viktige og aktuell saker blir tatt opp.

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 8. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på Folkehøgskoleforbundets nettside www.folkehøgskoleforbundet.no  under «Kalender» og tillitsvalgtkonferansen eller via lenke direkte her under til påmeldingsskjema: https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/tillitsvalgt-konferansen-2017/

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Styret i Folkehøgskoleforbundet legger opp dette møtet for Folkehøgskoleforbundsrepresentantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til Folkehøgskoleforbundet sammen med påmeldingen. Send forslagene til knut@folkehogskole.no 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet.

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

Kalender