Underskrifter for mer etikk i Oljefondet

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) sender nå rett før påske vel 300 underskrifter til Finansminister Siv Jensen med krav om mer etikk i Oljefondet. Underskriftene ble samlet inn av folkehøgskolestudenter som deltok på seminaret "Reager på urett - aksjon på 1-2-3!" 31. mars - 1.april.

I løpet av seminaret, som IU arrangerte i samarbeid med Changemaker, planlagte og forberedte deltakerne en aksjon som ble gjennomført på Egertorget i Oslo 1. april. 

Deltakerne arrangerte bursdagsfest for Etikkrådet som er 10 år i år, og samlet i løpet av kort tid inn vel 300 underskrifter med krav om:

 

1. At Finansminister Siv Jensen gir Etikkrådet myndighet til å vedta uttrekk fra selskap som bryter menneskerettigheter.

 

2. Økte ressurser til det etiske arbeidet i Oljefondet.

 

Bakgrunnen for aksjonen var Strategirådets rapport om Oljefondets forvaltning til Finansdepartementet. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger, men folkehøgskolestudentene reagerte mest på forslaget om å overgi Etikkrådets arbeidsoppgaver til Norges Bank.

 

«Vi mener at dette vil føre til at bankens krav om økonomisk gevinst alltid vil spise opp etikken. Vi vil heller styrke Etikkrådet ved å gi dem mer makt og ressurser» Maud Lervik Grøtland, student ved Ringerike folkehøgskole.

 

Fredag 4.april kom Stortingsmeldingen om Oljefondets forvaltning, og her anbefales det å flytte Etikkrådets oppgaver til Norges Bank. De samfunnsengasjerte folkehøgskolestudentene som deltok på seminaret håper tiårsfeiringen for Oljefondsetikk ikke blir den siste, og at Finansministeren vil følge oppfordringen fra folkehøgskolestudentene og andre som skrev under kravene.

 

«Norge har et ansvar for at våre pensjonspenger ikke skal investeres i selskaper som bryter menneskerettigheter i utviklingsland. Vi trenger et sterkt og uavhengig Etikkråd for å hindre urettferdigheten»

Marie Skyer, student ved Sund folkehøgskole.

Kalender