Utlysing av midler til pedagogisk utviklingsarbeid

Folkehøgskoleforbundet lyser ut felles PU-midler som skolene kan søke på. I 2016 kan skolene søke om PU-midler, for gjennomføring i skoleåret 2016-17, innenfor områdene Kjerne og identitet samt en åpen pott. Skoler som ønsker å søke om midler til PU-arbeid gjør dette på eget søknadsskjema undertegnet av rektor. Frist for søknad for skolene er 15.02.2016.

Kjerne og identitet

Folkehøgskoleforbundet utlyser totalt NOK 50.000,- for skoler som ønsker å arbeide med folkehøgskolens kjerne og identitet på egen skole eller helst i samarbeid med annen/andre skoler. Eksempler på et slikt arbeid kan være:

a)      Har vi en egen folkehøgskolepedagogikk? På hvilken måte blir denne uttrykt på vår skole? Hvordan jobber vi med elevene og hvorfor gjør vi det slik? Hvilke felles kjennetegn finner vi ved vår egen skole?

 

Mulig det kan være to skoler som søker i fellesskap, slik at de kan speile seg i hverandre?  – Se likheter og forskjeller, utfordringer og muligheter.

 

b)      Hvordan jobber vi med elevsamværet på vår skole? På hvilken måte bidrar de ansatte? Hvordan bruker de egen yrkesarena i møte med elevene? Hvordan bruker skolen «internatet» som helhetlig læringsarena?

 

Skoler som samarbeider om PU-prosjekt som omhandler «Kjerne og identitet» vil bli prioritert. 

Åpen pott

Folkehøgskoleforbundet utlyser totalt NOK 30.000,- i åpen pott, for skoler som ønsker støtte til annet pedagogisk utviklingsprosjekt enn nevnt over.

 

Utbetaling – rapportering

Dersom skolen tildeles PU-midler, rapporterer skolen PU-prosjektet til Folkehøgskoleforbundet ved Sindre Vinje. På Lederforum november 2017 presenterer skolen sine praktiske erfaringer, konkret hva skolen(e) har lært gjennom det aktuelle PU-prosjektet samt veien videre.

 

Dersom skolen får midler, vil 50 % av tildelte midler utbetales etter midtveisrapport og de siste 50 % etter presentasjon og sluttrapport. Midtveisrapport og sluttrapport skrives på egen mal, som blir sendt aktuelle prosjektskoler.

 

Frister å forholde seg til:

  • Frist for skolene å sende inn søknad PU-midler – 15. februar 2016
  • Frist for Folkehøgskoleforbundet å sende svar på skolenes søknader – 15. mars 2016
  • Midtveisrapport – 15. desember 2016 (for første utbetaling – 50 %)
  • Sluttrapport – 15. september 2017 (for andre utbetaling – 50 %)

 

Søknad sendes elektronisk til sindre@folkehogskole.no innen 15.02.2016.

Kalender