Utlysning av kunstgave konkurranse

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. I 2014 lyste vi ut en konkurranse blant ansatte ved skolene våre om å skape og produsere folkehøgskole-relaterte gaver. Det kom den gangen inn ett forslag, som vi inngikk avtale med forslagsstiller om levering av. Siste gaven i denne serien ble delt ut i år.

Vi er med andre ord tomme, men har fortsatt konstant behov for å kunne dele ut folkehøgskolerelevante gaver. Det er forskjell på størrelsen/verdien av gaver som gis etter sammenhengen de gis i. Sangbok og andre bøker er relativt dyre og det er grenser for hvor mange slike bøker samme mottaker synes det er gildt å få.

Vi vet at det blant ansatte på skolene og andre med tilknytning til folkehøgskolen er mange som er aktive kunstnere. Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen utlyser derfor og herved en konkurranse om å lage en eller flere gaver, som kan deles ut av oss ved ulike anledninger. Vinneren vil få oppdraget med å produsere forslaget/forslagene til avtalt stykkpris.

For mer informasjon kan du lese hele utlysningen under.

Kalender