Utlysning av stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling

Folkehøgskoleforbundet utlyser en fast 50 % stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling med søknadsfrist 4. september 2020 og tiltredelse 1. januar 2021 med arbeidssted i Oslo.

Oppgaver som tilligger stillingen

Målsetningen for det pedagogiske utviklingsarbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom. Bærekraft skal vektlegges spesielt i det pedagogiske arbeidet fremover.

Hensikten med stillingen er å planlegge, gjennomføre og koordinere det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved frilynte folkehøgskoler. Det medfører blant annet å:

 • Utarbeide felles skoleutviklingsprogrammer og søke om midler for disse
 • Igangsette, gjennomføre og rapportere kurs/utviklingsforløp
 • Koordinere og støtte skolenes egne utviklingsprogrammer
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre pedagogisk utviklingsarbeid, og å drifte brukervennlig nettside
 • Ha nær kontakt med medlemmene, skolene og sentrale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med:

 • erfaring med veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid
 • relevant høyere utdanning og arbeidserfaring
 • god innsikt i og forståelse for folkehøgskolens idé- og verdigrunnlag

Egenskaper

Vi søker etter deg som er glad i og flink med folk og:

 • har utstrakte samarbeidsevner
 • har evnen til å motivere andre
 • har stor arbeidskapasitet
 • er selvstendig og initiativrik
 • liker å reise
 • har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en selvstendig og utfordrende stilling sentralt i den norske folkehøgskolen, i et inspirerende, uformelt og til tider hektisk arbeidsmiljø, med utstrakt reisevirksomhet.

 • Lønn og pensjon etter avtale.
 • Kontor i kontorfellesskap med ca. 20 medarbeidere for de øvrige folkehøgskoleorganisasjonene som du vil arbeide tett sammen med.

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Angelina Christiansen, tlf. 95 96 01 15.

Søknad med CV og referanser sendes til Folkehøgskoleforbundet, fhf@folkehogskole.no innen
4. september 2020. Søkerliste vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Kalender