Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Det lyses ut NOK 30.000 fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond.
Stipendet skal gå til personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske. Forskningen skal ha et praktisk siktemål, ved bl.a. å vise til områder der det er behov for kompetanseutvikling i relasjon til annen voksenopplæringsteori.

Se vilkår. Du søker ved å sende en e-post til angelina@folkehogskole.no med en beskrivelse av forskningsprosjektet, og av hva stipendet eventuelt skal brukes til.

Styret i FHF er styre for fondet, og vil vurdere søknadene.

Søknadsfrist 15. mars 2019.

Kalender