Utvalg for praktisk personale og pedagogene

Styret i Folkehøgskoleforbundet har vedtatt å opprette utvalg for praktisk personale og utvalg for lærere. Sammen med rektorutvalget vil de tre personalgruppene være representert med hvert sitt utvalg som interne interessegruppe i Folkehøgskoleforbundet. Samtidig endrer pedagogisk utvalg navn til skoleutviklingsutvalget. 

Utvalgene skal være idéskaper generelt og referansegruppe for styret i Folkehøgskoleforbundet, samt være fagpolitisk organ, og rådgivende organ i personalpolitiske saker. Utvalgene vil også delta i planlegging og evt. gjennomføring av samlinger for de ulike personalgruppene.

Kalender