Utvalg for praktisk personale oppnevnt

Styret i Folkehøgskoleforbundet oppnevnte Rita Eriksson fra Sund, Osmine Austbø fra Voss, Bernard Tweve fra Elverum og Marit Elisabeth Gresseth fra Hadeland folkehøgskoler til utvalg for praktisk personale. Hele det praktiske feltet er dermed dekket i utvalget. Vi gratulerer med oppnevningen!

Utvalget er opprettet av styret i Folkehøgskoleforbundet for å styrke arbeidet for praktisk personale. Utvalget blir styrets referansegruppe i saker som angår ansatte på kjøkken, kontor, internat og teknisk (vaktmestre). Utvalget skal være en idéskaper generelt overfor styret og sekretariatet på det praktiske personalets vegne. Samtidig skal utvalget være fagpolitisk organ, og rådgivende organ i personalpolitiske saker for det praktiske personalet i folkehøgskolen/Folkehøgskoleforbundet.

-Det er første gang det er nedsatt et fast utvalg for det praktiske personalet, og vi ser fram til samarbeidet, sier leder Øyvind Brandt etter oppnevningen. Nå skal vi sammen finne dato for et første møte for å komme i gang med arbeidet.

Kalender