Utvidet temanr om demokrati

Det er nesten blitt en tradisjon å avslutte bladåret med et temanummer av Folkehøgskolen. Så også i år. Temanummeret av Folkehøgskolen må i dette jubelåret selvfølgelig handle om demokrati. På 60 sider leser du blant annet ..

.. Einar Øverengets spørsmål om demokrati er egnet til å løse våre miljøutfordringer – fulgt opp av anbefaling av den glemte boken Azur, som handler om det samme. Modige Faten Mahdi Al-Hussaini er portrettert. Les om sosiale medier kan utgjøre en femte statsmakt? Arild Mikkelsen som til 1. november kom ut med boken Frihet til å lære, om lange linjer i frilynt folkehøgskoles 150 års historie, har spredte innfall og utfall om folkehøgskole, folkeopplysning og demokrati. Du kan lese om utstillingen Be Democracy på Nobels fredssenter.

Les om verdens beste spørsmål, frie skoler, mindretall og demokrati, Europa+ prosjektet i folkehøgskolen, overvåking som trussel mot demokratiet, om den tankevekkende boka Mot valg – til forsvar for demokratiet, om demokratisk dannelse – demokrati med og uten ånd, om rettferdighet, dømmekraft og demokrati, fra fosilmakt til folkestyre, og om folkehøgskolejubileet.

Med andre ord, nok å kose seg med og la seg inspirere av, evt. forarges over.

God lesing!

Kalender