Valgnemdas innstilling til landsmøtet klar

Valgnemdas leder, Per Kjelland fra Elverum, presenterer nå deres innstilling til valg på styret og ulike utvalg valg - på Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet, Sogndal 31. mai-2. juni. Einar Opsvik, Møre og Kristian Lund Silseth, Nordmøre - innstilles til ledervervet. Ingvar Øydvin i styret tar ikke gjenvalg - valgnemda innstiller på rektor ved Buskerud folkehøgskole, Mariann Aaland, som nytt styremedlem.

Valgnemdas tre medlemmer, Per Kjelland – Elverum, Nina Merete Hafnor – Hallingdal og Lars Waade – Skogn, har følgende innstilling til nytt syre og ulike utvalg:

Styret:

Lederkandidater

Einar Opsvik, Møre  og Kristian Lund Silseth, Nordmøre

 

Styremedlemmer

Kristin Smith, Ringerike, Gjenvalg
Ronnie Mag Larsen, Follo, Gjenvalg,
Marianne Amundsen, Agder, Gjenvalg
Mariann Aaland, Buskerud, Ny

Vara

Line Cecilie Tirslaug, Trøndertun, skolesekretær
Frida Isungset, Sogndal, lærer, Ny
Åpen plass

 

Praktisk Utvalg

Edvard Stordahl, Lofoten, kjøkkensjef, gjenvalg
Helge Lund, Sogndal, driftsteknisk ansvarlig, gjenvalg
Kristin Rørhus, Elverum, internatleder ny
Mona Danielsen, Pasvik, kontorleder ny

 

Lærerutvalg

Monicha Jakobsen, Harstad, gjenvalg
Kristian Wessel Finstad, Elverum, gjenvalg
Finn I Birkeland, Åsane, Ny
Inger Olin Oppedal, Fana, Ny

 

Skoleutviklingsutvalg

Tor-Erik Moen, Møre, lærer, gjenvalg
Tove Ertsås, Namdals, lærer, gjenvalg

 

Valgnemnda

Astrid Moen, Sund, assisterende rektor
Dan Skjæveland, Skogn, lærer
Haldis Brubæk, Romerike, rektor

 

For Valgnemda

Per Kjelland
(sign)

Kalender