Tore Haltli, rektor på Fana folkehøgskole, er leder av valgnmenda til landsmøtet 2019

Valgnemnda har startet arbeidet fram mot landsmøtet

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg.
Valgnemnda har startet arbeidet med å finne gode kandidater, og de ber nå om innspill fra lokallagene.

Som ledd i arbeidet med å foreslå kandidater spør valgnemnda leder, styremedlemmer, varamedlemmer og utvalgsmedlemmer om de tar gjenvalg. Øyvind Brandt har allerede signalisert at han ikke tar gjenvalg som leder av forbundet etter hans fjerde periode.

Valgnemnda ber lokallagene om å sende inn forslag på aktuelle kandidater innen 1. februar til valgnemnda. Valgnemnda har som mål å sende en innstilling til sekretariatet i løpet av mars.
For mer informasjon, se brevet fra valgnemnda til lokallagene som vedlegg her under.

Kalender