Velkommen til årets samling for praktisk personale

I år er det Namdals folkehøgskole som har gleden av å invitere til samling for praktisk personale i folkehøgskolen. Samlingen finner sted 2. til 5. juni, og da samtidig med Junimøtet samme sted. Vi ser fram til et skikkelig folkehøgskolestemne, der vi som arbeider i dette fantastiske skoleslaget får anledning til å møtes, utveksle erfaringer, inspirere hverandre og knytte og styrke vennskap.

Våren er rett rundt hjørnet, og sjøl om vinteren her i Namdalen ikke har vært helt som normalt, så er det alltid godt å møte våren. I år har vi gleden av å arrangere både Junimøte og Samling for praktisk personale i folkehøgskolen. Vi ser fram til et skikkelig folkehøgskolestemne, der vi som arbeider i dette fantastiske skoleslaget får anledning til å møtes, utveksle erfaringer, inspirere hverandre og knytte og styrke vennskap.

Samlinga går av stabelen fra mandag 2. juni til torsdag 5. juni, og vi har sammen med Folkehøgskoleforbundet laget et program med stor variasjon. Her er både faglige og mer generelle tema, og tid til erfaringsutveksling – og vi tenker at deltakerne på begge samlingene kan bruke tid sammen, og ha valgmuligheter i programmet.

Namdals folkehøgskole ligger i Grong, og du kommer hit ved å kjøre E6 (som DDE), eller fly til Værnes og tog derfra. Det er også mulig å fly med Widerøe til Namsos, og buss/taxi derfra til Grong (45 km).

Prisen for samlinga er kr. 3.200,- pr. deltaker og betales av deltakerskolene. Å investere i kurs for ansatte er å investere i framtida, og er med på å bygge trivselen på den enkelte skolen. Vi håper derfor mange skoler vil prioritere årets samling for praktisk personale.

Vi ber om hjelp til å gjøre vedlagte program kjent blant alle skolens ansatte.

Invitasjon til Junimøtet 2014 sendes ut av Folkehøgskoleforbundet, og er underveis. Ta kontakt med oss dersom noe skulle være uklart.

Påmelding innen 1. mai ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema på epost til kontor@namdals.fhs .

 

Med hilsen

Bjørn Olav Nicolaisen

rektor

Namdals folkehøgskole

 

Kalender