Velkommen til introduksjonskurs i Frirommets debattmodell

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i Norge. Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.

 Vi er derfor glade for at dere ni folkehøgskoler har meldt interesse for å være med på å introdusere Frirommet og friromsdebatten som ny, vitaliserende og spennende debattform og pedagogisk verktøy i Norge.

 Med dette ønsker vi velkommen til introduksjonskurs i Frirommets debattmodell. Kurset er lagt til onsdag og torsdag 11. og 12. august på Fana folkehøgskule i Bergen som del av folkehøgskoleuka 2021.

 Vi oppfordrer til at minst to fra hver skole deltar på kurset.

 Kurset er gratis. Reise og opphold dekkes av egen skole. Kurset gjennomføres under forutsetning av at smittesituasjonen tillater det. Frirommet – invitasjonsfolder 

 For øvrig vises til vedlagte informasjons- og invitasjonsfolder. Kontakt Øyvind Brandt for ev. ytterligere informasjoner. Øyvind nås på ob@folkehogskole.no eller på tlf 900 77 694.

 For oversikt over deltakere ønsker vi påmelding med navn, stilling, skole og kontaktopplysninger (mobilnr. og e-post) til ob@folkehogskole.no /tlf 900 77 694 innen 1. mai.

 

Med beste hilsen Øyvind Brandt              Espen Bråten Kristoffersen         Dorte Birch         Angelina K. Christiansen

    Prosjektkoordinator             Rådgiver PU                                             Daglig leder IF         Generalsekretær FHF

Kalender