Velkommen til landsmøtet 2017 – ny frist for påmelding satt til 8. mai

Styret har i sitt møte denne uken vedtatt saksliste og program for landsmøtet. Innkalling til landsmøtet er sendt tidligere og i går mottok tillitsvalgte og skolene også program i form av invitasjonsbrosjyre med påmeldingsopplysninger. Frist for påmelding er skjøvet til 8. mai. 

Invitasjon til landsmøtet i FHF 2017

 

Fri folkehøgskole for en væredyktig verden

Hva vil det si å være frilynt folkehøgskole i dag? Hva mener vi med det helt sentrale begrepet fri? Og hvordan utfordres denne forståelsen av samfunnet rundt oss? Samtidig utfordres vi alle til å bidra til en balansert økologisk, økonomisk, sosial og menneskelig utvikling.
Gjennom behandling av nytt idé– og prinsipprogram, samt fokus på livsmestring og psykisk helse, studiereisene og be-hov for et utvidet etisk grunnlag for bærekraftig utvikling skal landsmøtet forsøke å nærme seg noen svar på det å være en fri folkehøgskolebevegelse i front for det grønne skiftet, en framtid som det både er mulig og godt å være i for alle.

Professor Arne Johan Vetlesen innleder landsmøtet med foredrag ‘En ny etikk for en ny tid’. 

I samarbeid med Elverum folkehøgskule ønsker Folkehøgskoleforbundet deg derfor hjertelig velkommen til et spennende og viktig landsmøte for norsk frilynt folkehøgskole på Elverum folkehøgskule i dagene tirsdag 30. mai til torsdag 1. juni 2017. Alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan møte og er hjertelig velkomne på landsmøtet. Stemmerett er imidlertid knyttet til delegatene, som får reise- og opphold dekket av Folkehøgskoleforbundet sentralt (jf. vedtektene § 9.2. Se også innkalling til lokallaget). 

Elverum folkehøgskule har lagt en flott ramme med kulturelle innslag og deilig bevertning. Vi ses?

Kalender