Velkommen til landsmøtet i NF 2013: ”Mellom idé og hverdag”

Landsmøtet 2013 blir et viktig og spennende landsmøte, der vi bl.a. skal vedta idé- og prinsipprogram for de neste fire årene og evt. vedta justering av vedtektene til organisasjonen vår.

Norsk Folkehøgskolelag og Agder folkehøgskole ønsker deg derfor hjertelig velkommen til landsmøtet 2013 på Agder folkehøgskole i Søgne 18.-21. mars (uka før påske). Vi som har vår jobb i folkehøgskolen arbeider i et stort frirom pedagogisk, samtidig som vi lever tett på kollegaer og unge voksne mennesker gjennom ”hele døgnet” i det meste av et år. Vi har som ansatte på folkehøgskoler et stort etisk rom, der vi daglig utfordres på etiske problemstillinger, dilemmaer og valg. At vi løfter opp dette til samtale og refleksjon er både spennende og relevant. På landsmøtet har vi derfor invitert filosof Lars Gunnar Lingås til å innlede på temaet ”Etiske utfordringer for ansatte i folkehøgskolen”.

 

Agder folkehøgskole har lagt en flott ramme med kulturelle innslag og utflukt og ikke minst herlig bevertning.

Kalender