Vellykket kurs for nytilsatte

PUF arrangerte årets kurs for nytilsatte i folkehøgskolene mellom 5. og 8. august på Nansenskolen. Både kursholder og deltakere var meget fornøyd. Det var gode tilbakemeldinger både på faglig og sosialt innhold.  

Deltakerne fikk et variert innhold som innbefattet blant annet arbeidstidsavtale, dialog og veiledning, metodikk/metodejam, etiske utfordringer, historikk, dannelse og arbeid med eget prosjekt «Hva er den gode folkehøgskolelærer?». Det ble også besøk på Vonheim og Aulestad. 

 

Det var bidrag og foredrag av blant annet Benedicte Hambro, Sindre Vinje, Arild Mikkelsen, Øyvind Brand, Knut Simble, Brita Phuthi, Dorte Birch, Joakim Hammerlin, Heidrun Røhr, Unn Irene Aasdalen og Torild Schulstock. 

 

Den lystige gjengen av nytilsatte lærere skal treffes igjen (samling 2) i Oslo den 3. og 4. februar.   

Kalender