Vellykket start på kurs i filosofisk praksis og myndig medborgerskap

Kurset og utviklingsprosjektet filosofisk praksis og myndig medborgerskap i folkehøgskolen startet i Humanismens Hus i Oslo i dag. Kursstart samlet drøyt 30 deltakere. Filosofene Einar Øverenge, Lars Gunnar Lingås og Morten Fastvold hold tre svært spennende komplementære innledende innlegg til kurset.

Filosofisk praksis er både en måte å forholde seg til andre mennesker på, også i en pedagogsik sammenheng, og et seett med verktøyer til å etablere utforskende fellesskaper og der i gjennom utforske begreper og dilemmaer vi står oppe i i folkehøgskolesamfunnet eller i andre sammenhenger. Slik sett handler kurset om kjernen i det å drive folkehøgskole.

Deltakere fra åtte folkehøgskoler skal følge prosjektet videre ut året, ledet av Sigurd Ohrem på Skiringssal folkehøyskole og filosofiske praktikere som er knyttet opp til hver sin skole gjennom prosjektet.

 

Kalender