Vellykket tillitsvalgtkonferanse på Sanner

Årets tillitsvalgtkonferansen på Sanner Hotell ble avviklet 27. til 29. september med kurs for tillitsvalgte mandagen forut. Igjen ble viktige problemstillinger som tillitsvalgte møter tatt opp. Alt i rammen av hyggelige omgivelser og veldig god mat. 
 

Tillitsvalgte er selve grunnsteinen i den norske modellen. De befinner seg i energifelt mellom kolleger og rektor/ledelse. Tillitsvalgt som medspiller og motspiller hadde derfor fokus i årets konferanse.

Et annet og ikke mindre viktig fokus ble satt på rollene på internatet. «Sosialpedagogikk eller tilsyn?» tittelen på temaformiddagen onsdag. Om ettermidagen så vi nærmere på hensyn, faktorer, lover og regler som er aktuelle i oppsigelsessaker.

Flere andre forhold ble også tatt opp, bl.a. vår fornyede særavtale. Torsdag formiddag gjennomførtes det en quiz i to varianter over vanlige spørsmål tillitsvalgte kan få. Noen av de vanligste spørsmål og svar vil vi også legge ut på nettet her etter hvert.

Tillitsvalgkonferanse er ikke bare lover og paragrafer, men hyggelig samvær og nye bekjentskaper. Og tirsdags kveld ble vi lett mer kjent med Cornelis Vreeswijk via en minikonsert. gleder meg allerede til neste års konferanse!

Kalender