Folkehøgskoleuka hygge

(Foto: Øyvind Krabberød)

Vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 – 2024 klar

Styret mottok fem søknader om å bli vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 - 2024.

SKAP KFHS
(Foto: SKAP kreativ folkehøyskole)

Alle søknadene var svært interessante og bar preg av et levende engasjement. Med utgangpunkt i informasjonen  skolene har levert i sine søknader og aktuelle kriterier for tildeling, har styret hatt en grundig diskusjon og gjort vedtak i saken.

Folkehøgskoleuka 2023 blir tildelt SKAP kreativ folkehøyskole i Mandal.

Vi ser frem til et spennende og ikke minst kreativt samarbeid de neste to årene.

 

LOGO skap

 

Vi sender en stor takk til alle skolene som søkte. At hele 5 skoler ønsket å være vertskap for Folkehøgskoleuka er helt strålende, og det gjør oss både glade og stolte. Takk for engasjement, tanker og ideer.

 

Kalender